Sub Bid Pengendalian dan Pengesahan Anggaran

  1. Menganalisis  kebijakan teknis pengendalian dan pengesahan anggaran;
  2. Menyusun/menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan APBD;
  3. Melaksanakan penelitian dokumen anggaran sebagai bahan pengesahan DPA OPD, DPPA OPD dan DPAL;
  4. Menganalisis pengendalian pelaksanaan APBD;
  5. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran OPD;
  6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
  7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.